Fordon Projekt

Visby Corvette

Glaslösningar för kommandobryggor där de optiska egenskaperna är av yttersta vikt. 

Flytoget Oslo

Höghastighetståg behöver glas testade och godkända för höga hastigheter. 

Brandskär

Exklusiva svenskbyggda fritidsbåtar i behov av eluppvärmda glas av högsta kvalitet. 

MTR

Loken på tunnelbanetåg utsätts för mycket slitage och ställer höga krav på säkerhet.

Swedeship RS

Nybyggda fartyg i behov av kondens- och isfria glas för optimal sikt och säkerhet i alla väder. 

Linde Truckar

Truckar med olika användningsområden har behov av funktionella och säkra glas. 

Volvo Slaghandler

Arbetsmaskiner i fabriksmiljöer kräver extremt säkra glas. 

Göteborgs Vattenskärnings Teknik

Fönster till fartygsindustrin som ställer höga krav på glas i utsatta marina miljöer.