Fartyg

Till den marina världen levererar vi glas främst till kommandobryggor där de optiska egenskaperna är av yttersta vikt. El-uppvärmningen i glasen kan kombineras med EMC-skydd, säkerhetsglas, tryckkrav, radarreflektion med mera. Vi gör också offshore-lösningar med glas som tål extrema påfrestningar som brand och risk för isbildning. Glasen förses med el-värme med hög effekt för att klara de krav som ställs.

visby4

Vilka krav ställer du?

Läs om vårt projekt med Visby Korvett