Göteborgs Vattenskärnings Teknik

Göteborgs Vattenskärnings Teknik levererar färdiga fönster till fartygsindustrin i Norge, bland annat till varvet Promec, där det ställs höga krav på glas i utsatta marina miljöer. 

CL Specialglas levererar glasen till dessa fönster som består av härdade flerskiktslamell och eluppvärmda glas. Glasen levereras  med runda hörn och inkoppling sker via kopplingsbox. 

De eluppvärmda glasen tar snabbt bort kondens och isbildning som uppstår vid översköljande vatten på styrbryggan vilket innebär att besättning kan utföra sina uppgifter utan risk för dåligt sikt genom glasen.