Visby Corvette

CL Specialglas har under många år hjälpt Kockums och Karlskronavarvet med olika glaslösningar  för kustkorvetter och olika typer av marina ytfartyg. 

Ytterligare detaljer kring projekten kan inte ges på grund av sekretesskäl men vi delar gärna med oss av erfarenheterna. 

Glas till båt