Swede Ship RS

Swede Ship bygger avancerade och unika båtar till kunder med höga krav. Glasen uppe på kommandobryggan behöver kunna lösa kondens och isbildning för optimal sikt. 

CL Specialglas levererar glasen tillverkade i flerskiktslamell och som är härdade för att uppfylla de höga säkerhetskraven som ställs på fartygsglas. Glasen är eluppvärmda och kopplas direkt in på 230 V via kopplingsbox. Glasen levererar hög effekt för att snabbt avisa och ta bort kondens. 

Glas till tre fartyg har levererats och glaskonstruktionen klarar de högt uppställda krav som varvet ställt på funktion och säkerhet.