Fordon

Vi hjälper fordonsindustrin att möta deras höga krav på funktion och säkerhet. Våra helhetslösningar för fordonsglas är anpassade utifrån kundens unika kravställningar. 

Höga krav sporrar utveckling

Höga krav från våra kunder sporrar oss till att hela tiden utvecklas. Våra glas kan anpassas efter kravspecifikation, behov och användningsområde. Glasen kan levereras som isolerglas eller i laminerat utförande med funktioner som el-värme, skottsäkert, radarreflektion och EMC-skydd. Självklart passar glasen i de flesta ram- och karmsystem som finns på marknaden. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Fartyg

Vi erbjuder avancerade glaslösningar som tål extrema påfrestningar i marin miljö. 

Tåg

För lok och tågtrafik levererar vi avancerade glas till front- och sidoglas, självklart med höga krav på säkerhet och enligt branschstandard.

Maskin

Vi erbjuder glas som tål de påfrestningar och krav på komfort och säkerhet som maskinfordon kräver. 

Truck

Truckförare ska känna sig trygga och där kan vi erbjuda lösningar som till exempel im- och isfria glas samt säkerhet. 

Inspireras av våra specialglas projekt