Projekt MTR

MTR underhåller och driver bland annat tunnelbanan i Stockholm. Glasen i framförallt loken behöver bytas kontinuerligt på grund av slitage och ibland skadegörelse. Glasen ska anpassas efter befintliga lok och infästningssystem samt med funktionalitet som elvärme, säkerhet för förare och screentryckning. 

Ett långt utvecklingsarbete tillsammans med MTR har genomförts med 3D scanning av befintliga glas och framtagande av böjmallar samt prototyper. Glasen har passats in, skjut testats och godkänts för hastigheter upp till 90 km/h. Glasen har elvärme med speciellt framtagna kopplingsboxar för enkel inkoppling till lokets spänning. 

Med snabba leveranstider och bra priser har MTR fått en leverantör som snabbt kan ta fram olika typer av glas. Flexibelt och enkelt.

Fotograf: Viktor Fremling
Fotograf: Viktor Fremling