Waxholmsbolaget

När biljettkioskerna utanför Grand Hotell i Stockholm projekterades med stora glas vid biljettluckorna och i övriga delar behövdes en lösning för att säkerställa inneklimatet för personalen. 

Eluppvärmda glas, Varma Glas, blev lösningen i de olika byggnaderna då man på ett enkelt sätt kan ta bort kallras vid biljettluckan och slippa kallras på arbetsbänken. Med tanke på de relativt små byggnaderna och förhållandevis stora glaspartierna så kan man nyttja lokalerna maximalt genom att Varma Glas valdes.

Varma Glas möjliggör en arbetsplats med hög komfort och utan kallrasproblem vilket eliminerar behovet av andra värmelösningar som tar utrymme och golvyta.