Projekt Villa Edsviken

Äldre villa valde vid renovering en designbrytande inglasning av balkong. Eftersom den gamla ytterväggen inklusive vattenburna element togs bort innebar det en utmaning gällande inomhusklimatet. 

Därför valdes Varma Glas att installeras i ett structurual glazing system med dolda infästningar av glasen samt  med steppade hörn. Glasen håller rumstemperatur och regleras med hjälp av en enklare golvvärmetermostat.  

Tack vare Varma Glas löstes inomhusklimatet utan kompletteringar av grundvärmesystem vilket höll nere projektkostnaden avsevärt. På köpet har slutkunden fått ett utrymmen med fri sikt mot trädgård och möjlighet att sitta bredvid glasen utan kalldrag.