Kvarteret Styrpinnen

Stor ombyggnad av kontorslokaler vid Norrmalmstorg i Stockholm med ett glastak som behövde åtgärdas med önskemålet att fortfarande bibehålla det gamla utseendet. 

I det stora glastaket installerades ca 200 Varma Glas i Structurual glazing utförande. Glasen är utförda i en trippelkonstruktion med laminerade innerglas samt härdade ytterglas. Glasen förhindrar effektivt kallras och samtidigt behövdes inga kostsamma och skrymmande  installationer av konvektorer under taket. Glasen regleras i detta projekt av husets styrsystem, en så kallad DUC. CL Specialglas har hjälpt till med installation och stått för elarbeten. Takprojektet utfördes av Skandinaviska Glassystem. 

Från ett gammalt omodernt glastak med stora problem med inomhusklimatet så är det nu ett välfungerande tak med installerade eluppvärmda glas. Nu upplevs inga bekymmer med inneklimatet eller med snö ovanpå det stora taket trots att det utseendemässigt fortfarande ser ut som orginaltaket.