Restaurang Cirkus

Gammal anrik restaurang på Djurgården i Stockholm. Kulturbyggnaden var i behov av renovering och kravet var att fasadens utseende skulle bibehållas och existerande fönster skulle bytas ut mot utseendemässigt likadana. 

De gamla träfönstren med mycket spröjs och gamla maskindrivna glas behövde ersättas med modern lösning. Valet föll på Varma Glas där vi levererade isolerglas med ett ytterglas specialbeställd som maskindrivet. Allt för att få fram det gamla utseendet. Fönsterna är öppningsbara vertikalt och en special anordning för att hantera kabel till de Varma Glasen  behövdes tas fram. Den speciella spröjslösningen är också integrerade i framtagningen av de eluppvärmda glasen. Glasen sätts på en temperatur som överstiger rumstemperaturen för att kompensera den dåligt isolerade restauranglokalen. 

Fönsterna ser fortfarande ut som i forna tider med spröjs och maskindrivna ytterglas. Nu med funktion där innerglaset är varmt och med ett förbättrat inomhusklimat och möjliggörande av bordsplacering hela vägen ut till fönster och fasad.