Skärmade glas

Skärmade glas används där elektriska och/eller magnetiska fält behöver skärmas bort. Det kan röra sig om ljud och radar som behöver förhindras att nå igenom byggnader eller fordon. 

EMC-skärmade glas betyder elektromagnetiskt skärmade glas. Det kan dessutom läggas till funktioner som reflektion, självrengöring och möjlighet att “släcka” glaset. 

Nya rutor till båten

Vilka krav ställer du?

Läs mer om vårt projekt med flygtoget i Oslo.