Copperhill
Mountain Lodge

Eftersom spaavdelningen på Åres designhotell har en inritad glasfasad i närheten av pool ville man säkerställa att glasen inte får kondensutfällning samt slippa dyra påblåssystem av varmluft som alternativ. I receptionsutrymmet, restaurang samt hotellrum med stora glaspartier ville man också få ett optimalt inomhusklimat. 

Glasen som valdes till de olika delarna i hotellet blev Varma Glas men i olika syften. Glasen i spaavdelningen är optimerade för att ta bort kondensproblem i utrymmen med hög luftfuktighet medans i övriga utrymmen är glasen främst till för att motverka kallras. Glasen fungerar optimalt med hjälp av reglerutrustning från CL Specialglas. Projektet genomfördes av Narvaprojekt. 

Spaavdelningen och dess glas vid utomhusspa är och förblir kondensfria vilket gör att besökarna ser ut över fjällvärlden oavsett temperatur och luftfuktighet. I resterande delar av hotellet är inomhusklimatet perfekt och inga övertemperaturer behövs för att motverka kallras.