volvo_hauler_loader

VOLVO Hauler & Loader division

Volvo kontaktade CL Specialglas då man hade förarna hade problem med sikten i fordonen.

På grund av den stora risken för projektiler (stålhärden kan ”skjuta” iväg slaggklumpar som träffar fordonet) var fordonet anpassat med ett kraftigt stålgaller framför alla fönster i hytten.

Stålgallret var nödvändigt pga säkerheten, men utgjorde även en risk då det kraftigt reducerade sikten från fordonet vilket kan resultera i andra olyckor.

Med vår glaslösning är behovet av stålgallret borta. Maximal optik & sikt men med bibehållen säkerhet.