umoe_mandal

Umoe Mandal, Norge

MCMV – Mine Counter Measure Vessles

Umoe Mandal tillverkar fartygsskrov av kompositmaterial, vilket ger lätta och tåliga fartyg. Deras serie OKSØY är minsveparfartyg, så kallade Mine Counter Measure Vessles, som används av The Royal Norwegian Navy. Till dessa högklassiga fartyg har CL Specialglas levererat glaskonstruktionen till kommandobryggan.

Glaslösningen är el-uppvärmd samt EMC-skärmande för att eliminera radiostörning.