Turning Torso

Nya glasentrén till Turning Torso är ett typiskt exempel på ett projekt som passar vår kompetens. Komplext, avancerat och med höga krav från beställare och vår kund, Uno Borgstrand.

Här har vi levererat totalt ca 19 kvm varma glas som är specialkonstruerade för att klara vindlaster, snö, is och kondens samtidigt som arkitekten Santiago Calatravas höga krav på estetik uppfylls.