posten

Posten

Postens huvudkontor i Solna kallas Arken och invigdes officiellt den 12 februari 2004. Byggnaden har en total glasyta som motsvarar ungefär sex fotbollsplaner och en kontorsyta på nära 60 000 kvadratmeter. Här har vi levererat varm glas som klarar tuffa krav och gör fasadens glasyta kondens- och isfri, ger en jämn inomhustemperatur och gör det möjligt att utnyttja hela ytan utan risk för kallras.