LKAB

LOK T46

Lok T46 används för malmtrafik av LKAB och fyra stycken lok är i drift i Kiruna sedan början av 1970-talet. Med sina 150 ton var lok T46 det tyngsta dieselloket på svenska järnvägar när det togs i drift.

När loken byggdes om och moderniserades under 2008 fick CL Specialglas uppdraget att leverera nya eluppvärmda vindrutor. Effekten på glasen är dimensionerad för att hålla glasen fria från kondens, frost och is, något som är avgörande i Kirunas kalla vinterklimat. Nu är samtliga fyra lok ombyggda och åter i drift.

Liknande projekt.

Flytåget

MTR 2

LOK T46

contact1
KONTAKT 08-35 26 10

info@clspecialglas.se