Skansen

Här har vi levererat specialglas till både varghägnet och den nya anläggningen för björnar. Självklart ställs höga krav på säkerhet, minimal risk för kondens och maximal möjlighet att betrakta djuren utan att dessa störs.